Lantionpohjan fysioterapia

 

Lantionpohjan fysioterapia

Tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, emättimen laskeumat ja lantionpohjan kiputilat.

Lantionpohjan lihaksiston harjoittaminen vaikuttaa myös positiivisesti naisen ja miehen seksuaalitoimintoihin. Keskivartalon ryhti ja tuki ovat myös riippuvaiset lantionpohjan lihaksiston kunnosta.

kenelle lantionpohjan fysioterapiaa?

Naisille ja miehille sekä lapsille

Kuvatulokset haulle perhekuvat

Lantionpohjan kuntouttamisesta hyötyvät niin naiset, miehet kuin lapsetkin. Usein lääkäri tekee arvion  fysoterapian tarpeellisuudesta. Virtsainkontinenssin hoidosta ja ennaltaehkäisystä on olemassa suomalaiset Käypä-hoito suositukset. www.kaypahoito.fi

Iästä riippumatta
Ikä ei ole este lantionpohjan kuntouttamiselle. On tärkeää hakeutua tai ohjata asiakas asiamukaiseen hoitoon ajoissa, sillä näin saavutetaan nopeammin tuloksia.

Menetelmät

Yksilöllistä harjoittelua
Ohjattu harjoittelu on motivoivaa ja se perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää lantionpohjan lihastestausta tarkoitukseen soveltuvan mittarin (biofeedback) avulla ja tarvittaessa fysioterapiassa käytetään elektroterapiaa.

Kuvatulokset haulle lantionpohja lihakset

Kokonaisuus huomioiden
Fysioterapiassa huomioidaan myös muut lihasryhmät ja kehon toiminnot, jotka vaikuttavat lantionpohjan toimintaan.

Kuvatulokset haulle lantionpohjan lihakset treeni

www.pelvicus.fi
lähteet: pelvicus-sivut

Vastaa